برچسباولین جلسه ششمین دوره هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی