جلسه هیات ریسه سازمان نظام صنفی استان با سرپرست اداره کل فناروی اطلاعات استان آذربایجان شرقی

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]