کوچینگ

کوچ حرفه‌ای

کوچ حرفه ای
کوچ حرفه ای

کوچ حرفه ای

یک کوچ حرفه‌ای یعنی کوچی که رازداری و عدم قضاوت دارد؛ یک کوچ حرفه‌ای، احترام مراجعش را حفظ می‌کند و او را باور دارد و مراجع را حتی از خودش بهتر می‌شناسد. پس یک کوچ حرفه‌ای، فردی است که باورهای درونی‌اش را به نمایش می‌گذارد؛ درعین‌حالی که قضاوت ندارد و در خدمت مراجع است.

منبع :

https://icoachtraining.com

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید