کوچینگ

کوچینگ چگونه کار می‌کند؟

کوچینگ چگونه کار می کند؟
کوچینگ چگونه کار می کند؟

کوچینگ چگونه کار می‌کند؟

در پاییز سال 2008 ، در اولین کنفرانس مربیگری در حوزه رهبری و بهداشت یک انیمیشن YouTube منتشر شد که این فیلم 4 دقیقه ای از آن زمان تاکنون توسط بیش از 1.5 میلیون نفر در سراسر جهان مشاهده شده است. این ویدیو چیزی است که در برگیرنده مربیگری ، هنر و علم تغییر و تحول در جهان میباشد.
در این ویدیو مراحلی که یک کوچ و مراجع از ابتدا تا انتهای کار اتمام فرایند کوچینگ باید انجام دهند را شامل میشود:
1.   ملاقات 2.چشم انداز 3. برنامه 4.سفر  5 . موفقیت

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید