کوچینگ

کوچینگ فرا فردی و خودشکوفایی

کوچینگ فرافردی و خود شکوفایی
کوچینگ فرافردی و خود شکوفایی

با حضور: حمید حکاکی (برند کوچ) و خانم مونیکا حضرت زاده ( موسس و مدیر مرکز کوچینگ مهرنیکا)

در این مقاله قصد دارم چکیده گفتگوی ویدیو کوچینگ فرا فردی و خودشکوفایی را که توسط آکادمی بین المللی کوچینگ فارسی زبان برگزار شده است را برای شما مخاطبان که شاید زمان لازم برای مشاهده کامل ویدیو را ندارید ارائه دهم.

کوچینگ یک فرایند گفتگو محور است و کوچ به مراجع اش کمک می‌کند تا از نقطه کنونی اش به وضعیت مطلوب و ایده آل اش برسد. در واقع کوچ فرافردی موجب می‌شود تا مراجع درونش را کشف و بیدار کند تا نسبت به خود شکوفایی خود اقدام کند. کوچینگ فرافردی و خودشکوفایی باعث می‌شود تا مراجع بتواند خود درونی خودش را پیدا کند تا معنی و مفهوم رسالت خودش را بفهمد و بداند به چه باید تبدیل شود و آن باعث خواهد شد تا به احساس رضایت مطلوب خود از زندگی برسد و اگر این مطلوب حاصل نشود موجب می‌شود تا اگر هم مراجع به هدفی برسد، باز هم آن رضایت درونی حاصل نمی شود.

تفاوت بین کوچینگ توسعه فردی در فرافردی این است که کوچینگ توسعه فردی، تنها بخش خاصی از زندگی فرد را شامل می‌شود. ( مثلاً در زمینه ارتباطات و شغل و..) اما کوچینگ فرافردی وسعت بزرگی از تکامل فردی را در بر می گیرد و کمک می‌کند تا انسان بهتری باشیم ، نگاه بهتری به جهان و زندگی داشته باشیم و خیلی از چیزها ارزش قبلی خود را ندارند و در مقابل برخی چیزها ارزشمند تر می شوند. چون نیازها و ارزش‌های ما با سطح آگاهی ما متفاوت می شود.

کوچینگ معنوی و کوچینگ فرافردی و خودشکوفایی تمایزیش در این است که کوچینگ فرافردی و خود شکوفایی یک مرتبه بالاتر از کوچینگ معنوی است.

ذهن مثل آسمان است و فکر مثل ابرهایی است که از آسمان رد می‌شوند. نوع ذهنیت ما روی افکار ما تاثیر می‌گذارد و بالعکس.

حال خوب، رضایتمندی درونی است. در پذیرش آنچه اتفاقی می‌افتد هستی و ریشه وجودیت به هم نمی ریزد، زندگی بالا و پایین دارد ولی فرد موانع را شناسایی می‌کند و سوار موج زندگی است ، همراه زندگی است ، بهترین خودش را زندگی می‌کند و در نهایت آرامش درونی است.

مهمترین مانع در رسیدن به خویشتن خویش، خواسته ها و آرزوهای ما است و نپذیرفتن آنچه که نیستیم هست. در واقع خواسته ها اگر عقلانی و منطقی باشد می‌توانیم خویشتن خویش را دریابیم و شادی درونی خودمان را بدست آوریم.

خلاصه وبینار ارائه شده ، برداشت شخصی اینجانب بوده و علاقمندان جهت استفاده بهینه و کامل بهتر است به ویدیو کامل وبینار مراجعه نمایند.

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید