کوچینگ

کوچینگ رشد معنوی

کوچینگ رشد معنوی
کوچینگ رشد معنوی

کوچینگ معنوی:

جستجو بر پرورش دادن کیفیت هایی است که دنبال آنها در زندگی مان هستیم. مانند احساس آرامش، احساس اهمیت داشتن، احساس عشق گرفتن و عشق دادن و در نهایت آن احساس رضایت از زندگی است و کوچینگ معنوی راه و روشی برای ما نشان می دهد که چگونه به آن آرامش برسیم و موانع را بررسی و برطرف کنیم، رشد معنوی یعنی ارزش بنیادی که ما می‌خواهیم آن را

خلاصه وبینار ارائه شده ، برداشت شخصی اینجانب بوده و علاقمندان جهت استفاده بهینه و کامل بهتر است به ویدیو کامل وبینار مراجعه نمایند.

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید