کوچینگ

کاربرد کوچینگ و اثربخشی آن در سازمانهای بالینی

کاربرد کوچینگ و اثربخشی آن در سازمانهای بالینی
کاربرد کوچینگ و اثربخشی آن در سازمانهای بالینی

باحضور حمید حکاکی (برند کوچ) و لیلی نعیمی(کوچ توسعه فردی و سازمانی)

در این مقاله قصد دارم چکیده گفتگوی ویدیو کاربرد کوچینگ و اثربخشی آن در درمانهای بالینی را که توسط آکادمی بین المللی کوچینگ فارسی زبان برگزار شده است را برای شما مخاطبان که شاید زمان لازم برای مشاهده کامل ویدیو را ندارید ارائه دهم.

مرز اصلی بین کوچینگ و فرادرمانی بین عدم تشخیص در کوچینگ و تشخیص در فرا درمانی متمایز می شود.درکوچینگ هیچگونه اجازه تشخیص و برچسب دادن و هدایت مراجع به آنچه خودمان تشخیص داده ایم نداریم.

ممکن است در نهایت کوچینگ و فرادرمانی به یک نقطه پایانی مشترک برسند و تلفیق این دو باعث کاهش شدید تعداد جلسات مراجعات می‌شود.
کوچینگ یک فرایند است بین مراجع و کوچ ، که مسیر این فرآیند برای کوچ و مراجع آنقدر مهم است که در راستای این مسیر مراجع به هدفش برسد و وظیفه کوچ کنترل این مسیر است تا مراجع این گام‌ها را در طول مسیر و فرآیند بدرستی بپیماید.

بزرگترین فاصله جهان، بین دانستن و عمل کردن است. بزرگترین عامل در موفقیت کوچ در کسب و کار کوچینگ ، عامل بودن خود کوچ در مقابل مراجع است تا خود کوچ الگویی از آنچه که به مراجع ارائه می دهد باشد.

خلاصه وبینار ارائه شده ، برداشت شخصی اینجانب بوده و علاقمندان جهت استفاده بهینه و کامل بهتر است به ویدیو کامل وبینار مراجعه نمایند.

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید