کوچینگ

موضوع : نقش کوچینگ در رشد و توسعه فردی

نقش کوچینگ در توسعه فردی
نقش کوچینگ در توسعه فردی

با حضور : حمید حکاکی ( برند کوچ ) و خانم شبنم غفوری ( کوچ توسعه فردی و سازمانی )

در این مقاله قصد دارم چکیده گفتگوی ویدیو نقش کوچینگ در رشد و توسعه فردی را که توسط آکادمی بین المللی کوچینگ فارسی زبان برگزار شده است را برای شما مخاطبان که شاید زمان لازم برای مشاهده کامل ویدیو را ندارید ارائه دهم.

کوچینگ عبارت است از تعادل دوجانبه بین کوچ و مراجع ، تا اینکه مراجع بتواند توسط کوچ نسبت به شناسایی توانایی درونی خود اقدام و توسط خودش راه حل مناسب را پیدا کند و نسبت به توسعه مهارت های درونی و حل مشکلات خود اقدام کند.

یک کوچ باید گرایش کوچینگ خود را بر مبنای علاقه، دغدغه و توانمندی های شخصی خودش انتخاب کند تا بر مبنای این آنها المان ها بتواند به نحو احسن مراجع ها را کوچک کنند و در ضمن این گرایش به شخصه موجب متحول شدن خود کوچ ،یک کوچ خوب باشند.

چه کسانی می توانند یک کوچه خوب باشند:

1. دارای هوش هیجانی بالا برای برقراری ارتباط موثر با یک مراجع
2. شنوایی موثر
3. همدمی بالا
4. بازخورد مناسب داشتن
5. عدم قضاوت در خصوص مسائل مراجع

چه کسانی مناسب مراجع بودن هستند ؟

کسانی که به هر دلیلی می خواهند به نحوی در زندگی شخصی شان تغییر و حرکت رو به جلو در آینده داشته باشند نیاز به کوچینگ دارند.
مزایای کوچینگ حضوری این است که کوچ نسبت به زبان بدن وتعامل مستقیم با مراجع تسلط کافی خواهد داشت

خلاصه وبینار ارائه شده ، برداشت شخصی اینجانب بوده و علاقمندان جهت استفاده بهینه و کامل بهتر است به ویدیو کامل وبینار مراجعه نمایند.

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید