کوچینگ

مقایسه کوچ سازمانی (کوچینگ سازمانی) با دیگر نقش های سازمان

مقایسه کوچ سازمانی (کوچینگ سازمانی) با دیگر نقش های سازمان
مقایسه کوچ سازمانی (کوچینگ سازمانی) با دیگر نقش های سازمان

نقش کوچ سازمانی

شرح وظایف کوچ سازمانی

کوچ سازمانی موظف است، فرآیندی را اجرا کند که در آن توانایی‌های حرفه‌ای مدیران سازمان ارتقا یابد.

تمرکز
در ابتدا بر شرایط کنونی مدیران تمرکز می‌کند و بعد به دنبال محقق کردن آینده مطلوب آنان است

نوع ارتباط با مخاطب
مشارکت کوچ کمک می‌کند تا مراجع جواب‌ها را پیدا کند

فرآیند
کوچ در تمامی مراحل کنار مراجع می‌ماند. کمک می‌کند تا شرایط موجود شفاف شود. سپس باید چالش‌ها به مسایل حل شده تبدیل شوند. مراجع مسئول است تا به اهداف مورد نظرش برسد.

نقش مشاور در سازمان ها

شرح وظایف
توصیه‌هایی را ارائه می‌دهد عموما در زمینه مالی و کسب‌وکار و این توصیه‌ها بر پایه تجربیات مشاور است

تمرکز
تمرکز بر مشکلات کسب‌وکار است و اینکه اطلاعات مورد نیازش را جمع ‌آوری کند تا بتواند راهکار ارائه دهد.

نوع ارتباط با مخاطب
مخاطب انتظار دارد که متخصص راهکار ارائه دهد

فرآیند
مشاور از بیرون سازمان را بررسی می‌کند تا مسایل آن را مشخص کند و برنامه‌ای برای حل شدن آنان ارائه دهد.

مقایسه کوچ سازمانی (کوچینگ سازمانی) با دیگر نقش های سازمان

نقش منتور در سازمان ها

شرح وظایف: یک فعالیت داوطلبانه است که بین یک فرد با تجربه و کم تجربه شکل می‌گیرد و بر پایه اعتماد و احترام است.
• تمرکز بر کار و موفقیت مراجع است و تلاش مراجع این است که مشابه منتور عمل کند.

نوع ارتباط با مخاطب استاد و شاگردی

فرآیند: منتور نصایح و راهنمایی‌هایی ارائه می‌دهد. تلاش بر انتقال دانش و مهارت است و مراجع نیز تلاش می‌کند به سوالات خود از طریق تجربه و دانش منتور جواب دهد.

مقایسه کوچ سازمانی (کوچینگ سازمانی) با دیگر نقش های سازمان

نقش مدرس در سازمان ها

1. شرح وظایف: ارائه دانش
2. تمرکز : آموزش و انتقال مفاهیم
3. نوع ارتباط با مخاطب: کمک به افرادی که در زمینه‌ای دانش کمتری دارند
4. فرآیند : تلاش دارد تا ظرفیت و توانمندی شاگردان را ارتقا دهد.

نقش تسهیلگر در سازمان ها

1. شرح وظایف: کمک می‌کند تا فرآیندها راحت‌تر و سریع‌تر اجرایی شوند.
2. تمرکز : توانمندسازی فرد یا گروه برای دستیابی به نتایج مورد نظرشان
3. نوع ارتباط با مخاطب: مشارکتی
4. فرآیند : ارائه توصیه‌های برای بهبود فرآیند و مداخله در فرآیندها

نقش روان درمان‌گر در سازمان ها

1. شرح وظایف : درمان بیماری، اختلالات با روش‌های درمانی روانشناسانه
2. تمرکز : بیشتر تمرکز بر گذشته مخاطب است
3. نوع ارتباط با مخاطب: تشخیص بیماری و راهنمایی بیمار برای قرار گرفتن در مسیر درمان
4. فرآیند: ارائه توصیه‌های برای بهبود فرآیند و مداخله در فرآیندها

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید