در رسانه ها

دیدار نوروزی سال 1398 – خانواده بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات استان آ.شرقی

دیدار نوروزی سال 98
دیدار نوروزی سال 1398 – خانواده بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات استان آ.شرقی
حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید