معرفی خلاصه کتاب

خلاصه کتاب عادت مربیگری (کوچینگی ) اثر مایکل بونگی استانیر– قسمت نهم (ویدیو)

کتاب عادت مربیگری
کتاب عادت مربیگری

خلاصه کتاب عادت مربیگری (کوچینگی) اثر  مایکل بونگی استانیر – The Coaching Habit By  Michael Bungay stanier

ویدیو شماره یک :

The Coaching Habit with Michael Bungay Stanier-خلاصه ویدویی عادت مربیگری

ویدیو شماره دو:

The Top Questions Every Manager Should Know- عادت مربیگری

ویدیو شماره سه:

عادت مربیگری- How to ask a great question

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید