معرفی خلاصه کتاب

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک Zero to One اثر پیتر تیل – قسمت دوم

کتاب صفر و یک
کتاب صفر و یک

خلاصه کتاب ،ماه عسل برداشت شخصی من از نکات مهم و اساسی قابل یادگیری از مطالعه کتاب می باشد ،مطالعه این نکات برای خوانندگانی که وقت و زمان لازم جهت مطالعه کامل کتاب را ندارند از لطف خالی نیست

 

صفر و یک اثر پیتر تیل – Zero to One by Peter Thiel

 

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک

کتاب صفر ویک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک 

کتاب صفر ویک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک

کتاب صفر ویک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک

کتاب صفر و یک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک 

کتاب صفر و یک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک

کتاب صفر و یک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک

کتاب صفر و یک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک

کتاب صفر و یک

خلاصه تصویری کتاب صفر و یک

کتاب صفر و یک
حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید