معرفی خلاصه کتاب

خلاصه کتاب: رهبران آخر از همه غذا می خورند اثر سایمون سینک – قسمت هشتم ( تصاویر)

رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند

رهبران آخر از همه می خورند اثر سایمون سینک – Leaders Eat Last By Simom Sinek

 

رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
رهبران آخر از همه غذا می خورند
حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید