معرفی خلاصه کتاب

خلاصه ویدیویی طرز فکر، روانشناسی نوین موفقیت اثر کارول دوک – قسمت پنجم

کتاب طرز فکر
کتاب طرز فکر

ویدیو شماره یک : 

ده ایده عالی  از خلاصه کتاب طرز فکر – کارول دوک

ویدیو شماره دو : 

خلاصه کتاب طرز فکر قابل رشد – کارول دوک ( طرز فکر ثابت و طرز فکر قابل رشد)

ویدیو شماره سه :

خلاصه  کتاب طرز فکر– کارول دوک

ویدیو شماره چهار : 

خلاصه کتاب طرز فکر اثرکارول دوک ، روانشناسی نوین در موفقیت

ویدیو شماره پنج :

طرز فکر؛ روانشناسی نوین موفقیت

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید