کوچینگ

چگونه اهداف مراجع را در جلسات کوچ مشخص کنیم؟

چگونه اهداف مراجع را در جلسات کوچ مشخص کنیم؟
چگونه اهداف مراجع را در جلسات کوچ مشخص کنیم؟

چگونه اهداف مراجع را در جلسات کوچ مشخص کنیم؟

مقاله زیر اقتباس شخصی اینجانب از وبینارچگونه اهداف مراجع را در جلسات کوچ مشخص کنیم؟می باشد که توسط خانم آیسان بنی هاشمی ونازنین ملک بیگلو ارائه شده است.

یافتن و تعیین اهداف مراجع توسط کوچ ها مربوط به یکی از مهارت های فدراسیون بین المللی کوچینگ است، که همان صلاحیت شماره دو می باشد. یکی دیگر از صلاحیت‌های مهم، صلاحیت مربوط به اینست که چطور یک کوچ مطمئن باشد که در کنار مراجع است و چگونه می‌تواند به مراجع کمک کند تا به نسبت به اقدام و عمل واکنش دهد. تا زمانی که کوچ و مراجع در موضوع مراجع با هم همسو نباشند و کوچ نفهمد که مراجع چگونه،چطور و از چه مرحله‌ای از وی کمک می‌خواهد در نتیجه آن کوچ نخواهد توانست که در کنار مراجع باشد و اهداف مراجع را عملی سازد.
سوژه و هدف مراجع برای کوچ مقدس است و این در صورتی عملی است که موضوع مراجع برای کوچ مهم باشد و کوچ به موضوع مراجع باور داشته باشد. لذا کوچ باید سعی کند تا در خصوص موضوعات مراجع فرضیات خود را کنار بگذارد و کلماتی که مراجع بیان می‌کند را کاملا درک و بفهمد. مثلا وقتی مراجع از کلماتی مثل بهتر، پیشرفت و ثروتمند و … استفاده می‌کند، معنی و منظور وی از کلمه بهتر و …. را بفهمد تا بتواند در راستای این هدف به وی کمک و در نهایت وی نسبت به آن اقدام و عمل کند. بعد از تعیین و تفهیم این کلمات باید مراجع و کوچ نسبت به تعیین نقطه شروع( از بین موضوعات ارائه شده توسط مراجع) به توافق برسند مراجع باید یکی از موضوعات خود را در اولویت اول خود قرار دهد) لذا کوچ نباید در انتخاب موضوعات حدس و فرضیات خود را در نظر بگیرد و باید به توافق با مراجع رسیده و نهایی کند.
یکی از راههای اینکه کوچ از فرضیات و حدسیات توسط خودش جلوگیری کند، فعال کردن حس کنجکاوی زیاد است که باید سوال زیاد بپرسد و به مراجع راستا بدهد و موادی که مراجع مطرح کرده است را دوباره برایش تکرار کند یا به صورت خلاصه ازش سوال کند یا کلمات را طوری از طرف وی نقل قول کند تا واقعا به آن موضوع نقطه شروع و هدف نهایی برسند. در واقع سوالات مکرر توسط کوچ از مراجع باعث می‌شود تا مراجع نسبت به موضوع آگهی بیشتر به دست آورد. در خصوص سوال پرسیدن کوچ باید به نحوی از خلاقیت خودش استفاده کند که با سوال مناسب و متنوع ارتباط نزدیک با وی برقرار کند، سوالی مثل : می‌خواهیم توسط جلسه کوچ به چه چیز برسیم و هدف نهایی تو چیست ؟ با سوال که من غول چراغ جادو هستم و می‌خواهی کدام آرزوی تو را برآورده کنم چیست؟ یکی است.
در خصوص مدیریت زمان در جلسات کوچینگ باید کوچ سوالاتی را بپرسد که واقعا ارزش افزوده ای برای جلسات کوچینگ داشته باشد و از طرفی مراجع باید توضیحاتی را ارائه دهد که برای کوچ ارزش افزوده داشته باشد و کوچ باید از مراجع بخواهد تا اصل موضوع را ارائه دهد و نسبت به توضیحات اضافی نپردازد. عموما و اکثر مواقع از اصل موضوع مراجع در یکی دو جمله اولی است که بیان می‌کند و کوچ باید با گوش شنوایی قوی خود آن را بفهمد.

 

 

 

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید