معرفی خلاصه کتاب

خلاصه صوتی طرز فکر، روانشناسی نوین موفقیت اثر کارول دوک – قسمت چهارم

کتاب طرز فکر
کتاب طرز فکر

خلاصه کتاب طرز فکر، روانشناسی نوین موفقیت اثر کارول دوک

فایل صوتی شماره یک :

خلاصه کتاب طرز فکر اثرکارول دوک ، روانشناسی نوین در موفقیت

فایل صوتی شماره دو :

خلاصه کتاب طرز فکر اثرکارول دوک ، روانشناسی نوین در موفقیت

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید