در رسانه ها

جلسه کمیسیون‌ افتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آذربایجان شرقی، در محل دبیرخانه سازمان امروز ۳۱ ام اردیبهشت ماه ۹۸ ، با حضور شرکتهای برتر حوزه امنیت اطلاعات ارتباطات

کمسیون افتا
جلسه کمیسیون‌ افتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صنفی آذربایجان شرقی، در محل دبیرخانه سازمان امروز ۳۱ ام اردیبهشت ماه ۹۸ ، با حضور شرکتهای برتر حوزه امنیت اطلاعات ارتباطات
حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید