در رسانه ها

دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
دوازدهمین جلسه شورای مرکزدوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی

دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی در محل دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار شد

جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/09/03 برگزار گردید
به منظور بررسی طرح های رسیده به مرکز رشد دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی به تاریخ 98/09/03 در محل اتاق جلسه مرکز رشد برگزار گردید.

عناوین طرح های بررسی شده به شرح زیر می باشد:

1– تولید و عرضه لوازم خانگی چوبی دست ساز با مسئولیت آقای مهدی صفاری

2– تولید کاشی های دکوراتیو مورد استفاده در طراحی داخلی با تلفیق هنر انتزاعی و هنر ایرانی با مسئولیت خانم مهسا فاطمی علوی

3– (باریش سسیباریش مدیا)تولید محتوا بصورت انیمیشن و بازیهای رایانه ای، موشن گرافی، تیزرهای تبلیغاتی با مسئولیت آقای حسین علی محمدی

4– ترک سنج دیجیتالی با مسئولیت آقای دکتر پاکزاد

واحدهای فناور رشد

لیست مشخصات واحدهای پذیرش شده در مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی – واحدهای فناور رشد به شرح جدول زیر اعلام شد :

دوازدهمین جلسه شورای مرکز رشد فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی
حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید