در رسانه ها

ترکیب جدید هیات رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی

ترکیب جدید هیات رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی
ترکیب جدید هیات رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی

به گزارش تایسیز آذربایجان در پی انتخابات صورت گرفته جهت تعیین هیات رئیسه جدید سازمان،هیئت مدیره ترکیب زیر را به عنوان هیئت رئیسه سازمان انتخاب کردند.

۱– رئیس سازمان محمد حسین قمیان

۲– نایب رئیس اول رضا رهبری

۳– نایب رئیس دوم نادر یاسائی

۴– دبیر سازمان حسین علی محمدی

۵– خزانه دار اصغر افتخاری

هیات رئیسه انتخاب شده تا پایان دوره پنجم مسئولیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان را بر عهده خواهند داشت.

لینک اصلی خبر : https://taysiznews.ir/?p=23626

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید