کوچینگ

آموزش کوچینگ و زندگی شخصی

آموزش کوچینگ و زندگی شخصی
آموزش کوچینگ و زندگی شخصی

آموزش کوچینگ و زندگی شخصی

من شخصاً به این دلیل این سفر را شروع کردم که مهارت‌هایی را بیاموزم تا کیفیت زندگی شخصی خود را بالا ببرم مثل نوع گفت‌وگو و ارتباط‌هایم مثل نوع شنوندگی یا حتی درک بهتر ارزش‌های خودم. من تمایل داشتم حس بهتری در زندگی‌ام داشته باشم و بازندگی‌ام کیف کنم. من آمده بودم در کنار یادگیری مهارت‌ها، خودم را تغییر بدهم. این کلیدی است که بعضی‌ها فراموش می‌کنند.دانشجویانی که این دوره‌ها را پشت سر می‌گذارند، میگویند: ما آمده بودیم یک مدرک بگیریم اما زندگی‌مان عوض شد و باعث رشد و تغییر ما شد. تغییرات درونی، بیرونی و حتی رشد فکری.اگر شما مایل هستید که از این راه کسب درآمد کنید و به‌عنوان یک کوچ حرفه‌ای به شخصی دیگر کمک کنید این مأموریت شماست. حال ممکن است شما مایل باشید زندگی‌تان از این راه بگذرد، امکان این اتفاق نیز وجود دارد و نکته اساسی اینجاست که این اتفاق از خود شما شروع خواهد شد.

حسین علی محمدی - Hossein Alimohammadi ]

دیدگاهتان را بنویسید